7. škôlkarský ples mal opäť úspech

Organizácia škôlkarského plesu sa už v Čabe stala tradíciou. Preto sme sa s elánom pustili do prípravy už 7 škôlkarskeho plesu.  Témou plesu bol Karneval a masky a preto nás potešilo, že sa našlo niekoľko odvážlivcov, ktorí prišli v maske. 
Ďakujeme všetkým rodičom, priateľom a známym za pomoc, sponzorom za vecné ceny do tomboly a všetkým zúčastneným za výbornú zábavu. 

Ďakujeme  sponzorom za vecné ceny do tomboly

Od Lucie do Vianoc

Najkrajším obdobím v roku sú každým, najmä deťmi túžobne očakávané Vianoce. Je to obdobie lásky, pomoci a spoločných chvíľ. A preto, že vedieme deti k spolupatričnosti a láske i iným ľuďom, i tento sa deti spolu s rodičmi zapojili do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, my im zato srdečne ďakujeme. Mikuláš nezabudol na naše deti a pripravil pre deti balíčky plné všakovakých dobrôt. Ďakujeme Mikuláš. 

My sme nelenili tiež. Pripravili sme si Vianočnú výzdobu materskej školy a Vianočná atmosféra u nás vrcholila ľudovým vystúpením našich detí v kultúrnom dome Čab. Deti si spolu s pani učiteľkami /pod taktovkou K. Piterkovej/ pripravili pásmo piesni a slovenských tradícií v predvianočnom čase, tak, ako by to mohlo vyzerať voľakedy dávno... deti vystúpili v nových, krásnych krojoch, ktoré sa mohli dať ušiť vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Od Lucie do Vianoc za čo ďakujeme.


Rozlúčili sme sa s budúcimi prvákmi

Posledný deň školského roka už tradične patrí budúcim prváčikom a rozlúčke s nimi.  

Na rozlúčku sme sa poctivo pripravili. Na deti čakali promočné čiapky, krásne šerpy, ktoré hovoria o tom, že sa zo škôlkarov stanú prváci. Na deti čakali diplomy, prvé knižky s venovaním a rôzne darčeky. Predškoláci dostali svoje prvé vysvedčenie - OSVEDČENIE O ABSOLVOVANÍ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA. Mravčekovia pripravili záložky do knižiek. Rodičia, konkrétne p. Zelenáková zabezpečila upečenie výbornej torty od pani Fojtíkovej, za čo veľmi pekne ďakujeme. Vďaka patrí aj rodičovskému združeniu, ktoré uhradilo výdavky spojené s rozlúčkou. 

Počas rozlúčky sme si spolu zatancovali na detskej diskotéke, pripili si detským šampanským a pochutili si na výbornej torte.   Užili sme si krásny slnečný deň.


Prváčikom prajeme v škole veľa úspechov, aby ich písmenká a čísla poslúchali :)Rodinná olympiáda - DEŇ OTCOV

Dňa 17. 6. 2022 sa náš školský dvor premenil na Olympijský štadión.

Ockovia so svojimi deťmi za zvuku olympijskej hymny hrdo niesli pochodeň, olympijskú vlajku

a zložili slávnostný sľub. Potom sa všetci rozišli na stanovištia a húževnato bojovali o víťaznú

medailu. Na záverečné vyhodnotenie nastúpili tímy pod svojou vlastnoručne vyrobenou vlajkou.

Víťazov bolo veľa - vyhrali všetci, pretože zvíťazili nad vlastnou pohodlnosťou a so svojou rodinou

strávili krásne športové popoludnie. Deťom zdobili šiju zlaté medaile a ockovia si mohli obliecť

tričko, ktoré im vlastnoručne vyzdobili ich deti. Každý ocko sa stal SUPER TATO!

Toto podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraju, za čo pekne ďakujeme a tešíme sa o rok!

Korčuľovanie včielok

Aj napriek zúriacej vlne pandémie COVID - 19, sa nám podarilo absolvovať korčuliarsky kurz s deťmi s triedy včielok. Počiatočný strach s neznámeho vystriedala radosť s pohybu na ľade. Deti sa postupne naučili stáť na ľade, postaviť sa po páde, obchádzať okolo prekážok. Naučili sa kĺzať po ľade a nakoniec si zahrali s trénerom aj naháňačku. Išlo im to úžasne!

Deň materských škôlŠtvrtý novembrový deň patrí oslave Dňa materských škôl. V našej materskej škole škole sme tento deň oslávili karnevalom v duchu Halloweenu. Deti už od rána prichádzali v kostýmoch. Tvorivosť a fantázia rodičov opäť dostala zabrať, ale popasovali sa s výzvou úžasne.  

Párty sme začali promenádou masiek, nechýbala diskotéka a veľa zaujímavých súťaží. Za odvahu a vytrvalosť boli deti odmenené sladkou odmenou. 

Konečne sme si zaplávali

Druhý októbrový týždeň bol v kalendári Včielkovej triedy vyhradený na dlho očakávaný plavecký výcvik. Poctivo sme sa naň pripravovali, či už nácvikom prezliekania, rozhovormi o plávaní a naberaní odvahy. Každý deň sme sa dopovali vitamínmi v podobe ovocia a takmer za každého počasia sme sa vonku otužovali. 

Aj sa naša snaha javila úspešne, no v prvý deň kurzu vyzváňajúci telefón v materskej škole neveštil nič dobrého. Polovicu detí počas víkendu navštívili bacile a tak sme na plaváreň vyrazili v polovičnej zostave. Bacile sa ale neuspokojili a postupne do konca kurzu ochorela aj ďalšia polovica detí. Nás to ale neodradilo a s tými čo vydržali sme kurz úspešne absolvovali.   

Veríme, že jarný kurz bude úspešnejší a bacile nás už nenavštívia. 

 

Rozlúčili sme sa s "NAŠOU" Martuškou

Koniec školského roka sa vždy spája s lúčením. Lúčime sa s kamarátmi, deťmi, učiteľmi. Nostalgicky spomíname na zážitky z končiaceho roka. No lúčenie bolo tentokrát iné....

Nastal čas odchodu do dôchodku našej pani upratovačky "Martušky" Uhrákovej. A lúčenie nebolo ľahké. Martuška bola srdcom našej materskej školy. Len ťažko si dokážame predstaviť materskú školu bez NAŠEJ obetavej Martušky.

Ako prví sa s Martuškou rozlúčili rodičia. Predsedníčka rodičovského združenia poďakovala za obetavosť lásku, ktorú venovala práci v materskej škole. Na pamiatku Martuške darovali okrasný stromček, aby jej stále pripomínal čas, kedy sa starala o deťúrence v materskej škole.

My kolegyne a kolegovia sme sa s Martuškou rozlúčili po zatvorení brány materskej školy.

Odchodom Martušky strácame spoľahlivú a obetavú oporu našej materskej školy. Ďakujeme za obetavosť a oduševnenosť v Tvojej práci.

Prajeme Ti Martuška, aby si si v plnom zdraví užívala svoj zaslúžený dôchodok a tešila sa s mnohých krásnych dní v kruhu Tvojej rodiny!