2022/2023

Leto

Rozlúčka s predškolákmi

Deň s rodinou - piknik na Drážovskom kostolíku

Jún

Mesiac jún nemohol začať inak, ako oslavou Dňa detí, ktorí si deti užili návštevou maskotov v našej škôlke a s divadielkom Jaja, kde absolvovali cestu okolo sveta, zaspievali si, zatancovali, ale aj zasúťažili. Učili sme sa o doprave a kontinentoch. Zavítali k nám záchranári, ktorí nám na besede povedali samé dôležité informácie, ukázali nám, ako sa zachraňuje život, aj čo všetko sa nachádza v záchranke. Predškoláci pyšne vystavili svoje tablo v obecnej nástenke a taktiež sa zúčastnili Dňa otvorených dverí vo vojenských kasárňach v Nitre. Ukážku z kynológie  nám predviedli páni policajti so svojimi šikovnými psíkmi. Včielky si stihli pred koncom školského roka vyskúšať zaujímavé pokusy na Vedeckom skoku do prázdnin na UKF v Nitre. 

Koncoročný výlet Eko Park Piešťany

Plavecký výcvik

Máj

Začiatok mesiaca sme odštartovali návštevou hasičskej stanice v Nitre. Učili sme sa o stromoch, kríkoch, sadili sme. Taktiež sme sa učili o našom okolí a milovanom Slovensku. Deti absolvovali plavecký výcvik a spolu sme si užili koncoročný výlet v Eko Parku.

Apríl

Pri vynášaní Moreny sme sa definitívne rozlúčili so zimou. Práce našich šikovných detí sme mohli vidieť na obecnej výstave v kultúrnom dome, ktorú sme si boli spoločne pozrieť. Naši predškoláci navštívili ZŠ v Nových Sadoch. Veľkým prekvapením pre deti bola návšteva kina v Nitre, kde sme si pozreli rozprávku Úžasný Mauric. Učíme sa o rastlinách, zvieratách a hmyze. Užili sme si hudobno-divadelné vystúpenie Potulky Macka Packa, kde si deti zahrali, zaspievali, aj zatancovali. Taktiež sme sadili do záhonov a svojím vtipným divadelným vystúpením nás pobavilo predstavenie O škaredom káčatku.

Marec

V mesiaci Marec sme pokračovali vo vesmírnej tematike. Navštívili sme obecnú knižnicu a deti z triedy Včielok aj krajskú knižnicu v Nitre. Pripravujeme sa  na príchod Veľkej noci. Mesiac sme zakončili príjemným tvorením so svojimi rodičmi a starými rodičmi na veľkonočnej tvorivej dielni.


Február 

Február bol naozaj bohatý. Deti si užívali zimu a všetko s ňou spojené.  Psí kamarát so svojou majiteľkou nám ukázali malú ukážku kanisterapie. Pripomenuli sme si fašiangové zvyky a tradície. Svoje krásne masky a tanečné kúsky deti predviedli na karnevale. Mravčekovia si vyskúšali prípravu tradičných slovenských koláčikov. Včielky úspešne ukončili korčuliarsky výcvik a navštívili aj hvezdáreň v Hlohovci.