Kto sa o nás stará

Mgr. Jana Kunová - riaditeľka školy

Mgr. Monika Domanová - poverená zastupovať riaditeľku školy

O včielky sa starajú

Mgr. Monika Domanová - MONIKA

Mgr. Jana Kunová - JANKA

O mravčekov sa starajú

Klaudia Piterková - KLAUDIA

Mgr. Petra Štadlerová - PEŤKA


O poriadok sa stará

Katarína Szegényová - KATKA

O prázdne brušká sa stará

Zuzana Kolesárová - ZUZKA