Aktivity materskej školy

Otvorenie školského roka

04.09.2023

Plavecký výcvik

18.09. - 22.09.2023

Sokoliar v MŠ

25.09.2023

Deň s obľúbenou hračkou

každý prvý pondelok v mesiaci

Tvorivé dielne v ZŠ Nové Sady - predškoláci

04.10.2023

Vianočné fotenie

05.10.2023

vystúpenie v KD včielky

15.10.2023

Mesiac úcty k starším - tvorivá dielňa so starými rodičmi v MŠ

19.10.2023

Halooweenska párty

02.11.2023

Deň materských škôl

03.11.2023

Výchovný koncert 

03.11.2023

Divadlo Kráľ drozdia brada

13.11.2023

V kráľovstve snehu a ľadu - výstava detských prác

Mikuláš v MŠ

06.12.2023

Víanočné posedenie v MŠ

08.12.2023

Vianočné vystúpenie pre dôchodcov

10.12.2023

Prekvapenie v Nitre

12.12.2023

Sánkovanie a guľovanie

01., 02.2024

Divadielko Palculienka

09.01.2024

Kúzelník

16.01.2023

Fašiangový karneval v MŠ

08.02.2024

Koncert Fašiangy

09.02.2024

Meranie zraku

14.02.2024

Dlhý, Široký a Bystrozraký - Divadlo Nitra - zrušené pre chorobnosť

15.02.2024

Hvezdáreň Nitra - včielky

22.02.2024

Korčuliarsky výcvik

od 26.02.2024

Návšteva obecnej knižnice

03.2024

Vlk a sedem kozliatok (divadielko)

13.03.2024

,,Veľkonočné vajíčko´´ - tvorivá dielňa s rodičmi

20.03.2024

Návšteva Mestskej knižnice /včielky/

22.03.2024

Dlhý, Široký a Bystrozraký - Divadlo Nitra

02.05.2024

Deň otvorených dverí

06.05.2024

Koncoročné fotenie

09.05.2024

Zápis do MŠ pre školský rok 2024/25 

14.- 15.05.2024

Záchranári v MŠ

11.06.2024

Oslava MDD

31.05.2024

Koncoročný výlet 

04.06.2024

Návšteva botanickej záhrady v Nitre

25.06.2024

Návšteva policajtov

26.06.2024

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ

28.06.2024

Dôležitý nadpis