Aktivity materskej školy

Otvorenie školského roka

05.09.2022

Sokoliar v MŠ

29.09.2022

Deň s obľúbenou hračkou

30.09.2022

Plavecký výcvik

03.-07.10.2022

Deň jablka

10.2022

Kúzelník

13.10.2022

Divadielko- Pipo hľadá kamarátov

19.10.2022

Mesiac úcty k starším - posedenie v MŠ

25.10.2022

Turistická vychádzka

10.2022

Halooweenske strašenie

27.10.2022

Deň materských škôl

04.11.2022

Vianočné fotenie

04.11.2022

Výchovný koncert - Drozdík Čimko

08.11.2022

Staráme sa o zúbky - stretnutie zo zubárkou

21.11.2022

Korčuliarsky výcvik

od 24.11.2022

V kráľovstve snehu a ľadu - výstava detských prác

12.2022-02.2023

Vianočná besiedka "Od Lucie do Vianoc"

04.12.2022

Mikuláš v MŠ

06.12.2022

Sánkovanie a guľovanie

01., 02.2023

Čítanie s Mrkvičkou

18.01.2023

Kanisterapeut

07.02.2023

Fašiangový karneval v MŠ

15.02.2023

Hvezdáreň Hlohovec /včielky/

27.02.2023

Návšteva obecnej knižnice

03.2023

Návšteva Mestskej knižnice /včielky/

21.03.2023

Návšteva kina

04.04.2023

Návšteva v 1. ročníku ZŠ ( predškoláci)

05.04.2023

,,Veľkonočné vajíčko´´ - tvorivá dielňa s rodičmi

04.2023

Návšteva krajského mesta Nitra

04.2023

Koncert Potulky Macka Packa

21.04.2023

Divadelne predstavenie Škaredé káčatko

26.04.2023

Deň otvorených dverí

05.2023

Deň matiek/ Deň rodiny

05.2023

Prišli k nám požiarnici

05.2023

Prišli k nám policajti

04.2023

Koncoročný výlet 

18.05.2023

Oslava Dňa otcov

16.06.2023

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ

30.06.2023

Dôležitý nadpis