Aktivity materskej školy

Otvorenie školského roka

04.09.2023

Plavecký výcvik

18.09. - 22.09.2023

Sokoliar v MŠ

25.09.2023

Deň s obľúbenou hračkou

každý prvý pondelok v mesiaci

Tvorivé dielne v ZŠ Nové Sady - predškoláci

04.10.2023

Vianočné fotenie

05.10.2023

vystúpenie v KD včielky

15.10.2023

Mesiac úcty k starším - tvorivá dielňa so starými rodičmi v MŠ

19.10.2023

Turistická vychádzka

10.2023

Halooweenske strašenie

26.10.2023

Deň materských škôl

03.11.2023

Výchovný koncert 

03.11.2023

Divadlo Kráľ drozdia brada

13.11.2023

Korčuliarsky výcvik

V kráľovstve snehu a ľadu - výstava detských prác

Mikuláš v MŠ

06.12.2023

Víanočné posedenie v MŠ

13.12.2023

Sánkovanie a guľovanie

01., 02.2024

Divadielko Palculienka

09.01.2024

Fašiangový karneval v MŠ

02.2024

Návšteva obecnej knižnice

03.2024

Návšteva Mestskej knižnice /včielky/

03.2024

,,Veľkonočné vajíčko´´ - tvorivá dielňa s rodičmi

.2024

Návšteva v 1. ročníku ZŠ ( predškoláci)

.04.2024

Koncoročné fotenie

.2024

Deň otvorených dverí

.05.2024

Koncoročný výlet 

.2024

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ

28.06.2024

Dôležitý nadpis